Dijana Žugić

Dijana je studentkinja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Dok je stažirala u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku bila je koautorka publikacije o policijskoj saradnji u Evropskoj uniji. Trenutno radi na pisanju još jedne takve publikacije. Aktivna je u civilnom sektoru u Srbiji i uključivala se u različite projekte i volonterske akcije. Interesuju je studije mira i rešavanja konflikata. Želi da proputuje svet.