Marija Stanojević

Marija je studentkinja druge godine Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Još u osnovnoj školi pokazala je interesovanje za aktivizam, i bila učesnica na različitim vannastavnim aktivnostima. Tako se uključila u rad na studentskim politikama, i takmičenjima iz srpskog i engleskog jezika, retorike i književnosti. U okviru Regionalnog centra za talente bila je članica tima koji je realizovao nagrađivanu studiju slučaja. Planira da stekne obrazovanje u oblasti menadžmenta ljudskih resursa.