Zorica Isailović

Zorica je studentkinja Kriminalističko policijske akademije. Kao dete je pokazala interesovanje za Frojdove teorije ličnosti, i želi da uči o razvoju ličnosti i ličnim promenama. Napisala je više radova na ovu temu. Bila je aktivna u više dobrovoljnih i volonterskih organizacija i inicijativa. Nada se da će nastaviti studije na Pravnom fakultetu. Zanimaju je i ljudska prava.