Pridruži se

Ako ste vlasnik sajta i želite da podržite našu kampanju, možete da aplicirate i postanete sajt #mržnjebez! Pre toga bi trebalo da znate…

„Hate Free – Mržnje bez“ podržava i promoviše sadržaj koji ne stvara i ne širi govor mržnje, ili bilo koji drugi vid diskriminacije i predrasuda prema svim društvenim grupama.

Naš sertifikat označava sadržaj koji predstavlja toleranciju i poštuje sve ljude bez obzira na njihove razlike.

Ako verujete da vaš sajt oslikava ove vrednosti, aplicirajte za sertifikat #mržnjebez!

(Tim zadržava pravo da ukine sertifikat ako naknadno ustanovi govor mržnje ili diskriminaciju na vašem sajtu)