Tesitaj stereotipe!

Tim #MrznjeBez pripremio je jednostavan kviz koji treba da ti pomogne da vidiš u kojoj meri neguješ streotipe i predrasude prema nekim društvenim grupama.
Da li se slažeš sa sledećim izjavama? Odgovori na jednostavna pitanja, i proveri koliko su tvoji stavovi zasnovani na stereotipima.